Antibiyotikler Doğum Kontrolünü Etkiliyor mu?

Şimdiye kadar doğum kontrol hapları ve antibiyotikleri aynı anda almışsanız, antibiyotiklerin hapları daha az etkili hale getirdiği söylenebilir. Birçok antibiyotik prospektüsünde doğum kontrol haplarını daha az etkili hale getirebileceğini söyleyen bir uyarı yer alabilir. Kanıt, iddiayı destekliyor mu yoksa sadece bir efsane midir?

antibiyotik

antibiyotik

Doğum Kontrol Hapları ve Antibiyotikler Arasındaki Bağlantı

Bugüne kadar, doğum kontrol haplarını etkilediği kanıtlanmış tek antibiyotik (tüberküloz ve diğer bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan) Rifampin adlı ilaçtır. Doğum kontrol hapları kullanırken bu ilacı alırsanız, hormon düzeylerini düşürücü etkisi vardır. Bu hormon düzeyindeki azalma, yumurtlama dönemini etkileyebilir. Başka bir deyişle doğum kontrolünüz daha az etkili olur.

Bununla birlikte Siprofloksasin, Klaritromisin, Doksisiklin, Metronidazol, Roksitromisin, Termofloksasin gibi antibiyotiklerin doğum kontrol haplarıyla alındığında hormon seviyelerinin değişmediği kanıtlandı. Diğer ilaçlar doğum kontrolünü daha az etkili hale getirebilir, örneğin; mantar hastalıkları için kullanılan antifungal ilaç Griseofulvin, bazı anti-HIV proteaz inhibitörleri ve bazı kriz nöbeti ilaçları.

antibiyotikler

antibiyotikler

Doğum kontrol hapları ayrıca, analjezikler ve kan basıncı ilaçları gibi diğer ilaçların daha az etkili olmasını sağlayabilir. Doğum kontrol haplarıyla kullandığınızda, antidepresanların, bronkodilatörlerin ve sakinleştiricilerin etkileri artabilir.

Aslında doğum kontrol haplarıyla antibiyotik kullanmanın olumsuz yan etkileri üzerine çok fazla bilimsel araştırma bulunmuyor. Teorik olarak, her iki ilaç birlikte alındığında, her iki ilacın da benzer yan etkileri kötüleşebilir. Yan etkiler kişiye ve alınan antibiyotik sınıfına göre değişir. Doğum kontrol hapları ve antibiyotikleri alan herkes negatif yan etkilere sahip değildir.

Yanıtla