Toz Gübrenin Faydaları Nelerdir?

Gübre, bitkilerin gelişimleri ve büyümeleri sırasında,  gereksinimi duydukları kimyasal elementleri sağlayan bir maddedir.  Gübre demir, bakır, fosfor, kükürt, kalsiyum gibi elementleri bünyesinde barındırarak bitkilerin yaşamasını ve gelişmesini kolaylaştırmaktadır.

Toprak ve su bitkilerin gereksinim duydukları birçok gıdayı karşılamaktadır. Ancak bazı durumlarda toprak ve suyun karşılayamadığı gıdalar toz gübre gibi maddeler sayesinde takviye edilmektedir. Gübreler içerisinde bulundurdukları vitaminler ve mineraller sayesinde bitkilerin ihtiyacını karşılamaktadırlar.

Gübreler toprağa dolaylı yollardan ya da doğrudan verilebilmektedir. Gübrelerin tarım arazilerinde bu iki şekilden biriyle uygulanması işlemine gübreleme yöntemi denir.

Gübre Çeşitleri Nelerdir?

Bitkilerde tıpkı insan, hayvan gibi diğer canlıların ihtiyaç duydukları besinlere gereksinim duyarlar. Bitkiler ihtiyaç duydukları bu besin maddelerini farklı yollardan sağlamaktadır. Bazı besin değerlerini toprağın kendi özelliğinden, bazıları da sudan sağlamaktadır. Bu açıdan bitkiler ihtiyaç duydukları besin maddelerinin çoğunu kökleri ile topraktan karşılamaktadırlar.

Bitkilerin gereksinim duydukları azot, fosfor ve potasyum gibi besinler birincil derecede ihtiyaç duyulan besinlerdir. İkincil olarak da kükürt, kalsiyum ve magnezyum gibi besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Bitkiler, ihtiyaç duydukları besinleri bazen sıvı, organik, kimyasal veya toz gübre sayesinde sağlamaktadırlar.

Günümüzde kimyasal ya da organik olarak kullanılan birçok gübre çeşidi vardır. Kimi gübreler hayvan dışkısı gibi organik özellik gösterirken kimi gübreler de kimyasal olarak üretilmektedir. Gübrelerin sıvı gübre çeşidi olduğu gibi toz gübre çeşitleri de mevcuttur.

Toz Gübre Nedir?

Toz gübre, bitkilerin ihtiyaç duydukları aliminyum, kalsiyum, çinko, fosfor gibi gıdaları toprağa karışarak temin eden maddelerdir. Toz gübrelerin yapısı toz haldedir ve bu sayede toprağa karışımları kolaydır. Toz gübre kullanımının sağladığı birçok avantaj vardır. Toprağa su sayesinde çabuk karışmaları dolayısıyla bitkilerin ihtiyacı olan gıdaları etkili bir şekilde karşılamaktadır.

Toz gübrelerin, kimyasal ve organik olmak üzere iki farklı çeşidi vardır. Toz gübreler bitkinin ihtiyaç duyduğu besin değerine göre çeşitleri çok olan bir maddedir. Sadece çinko gereksinimi duyan bitkilere bu açıdan takviye sağlayacak çinko toz gübreler vardır. Bunun yanında bitkinin gereksinim duyduğu hangi besin takviyesine ihtiyaç varsa toz gübre halinde bitkiye verilebilmektedir.

Toz Gübrenin Faydaları Nelerdir?

Toz gübrelerin en önemli faydalarından bir tanesi toprağın yapısına uygun bir madde olmasıdır. Bu gübrelerin yapısı itibari ile toz bir şekilde olmaları toprağa karışmalarını kolaylaştırmaktadır. Daha katı ve iri taneli olan gübrelerin toprağa karışması için parçalanması ve erimesi gerekir. Bundan dolayı toprağa karışıp bitkiyi etkilemesi açısından zaman kaybına sebebiyet verecektir. Toz gübrede ise böyle bir durum söz konusu değildir. Toprağa karışması için parçalanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bu açıdan diğer gübrelere göre daha avantajlıdır.

Toz gübrelerin bitkiye sağlamış olduğu faydanın yanında toprağın yapısına sağlamış olduğu faydalar da vardır. Toz gübreler toprak yapısının düzenlenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda toprağın su tutma özelliğini de arttırmaktadır. Gübrenin sağlamış olduğu bu su tutma özelliği toprağın nemli kalmasını sağlayacaktır. Bunun neticesinde bitkinin ihtiyaç duyduğu besinin, bitkinin kökleri sayesinde kolay bir şekilde alınması sağlanmış olur.

Toz gübrelerin bir diğer faydası da toprağı sıcak tutmasıdır. Toprağı sıcak tutması neticesinde don olaylarından bitkinin etkilenmemesine olanak sağlamaktadır.

Toz Gübre Ne Zaman Uygulanmalıdır?

Kullanılacak toz gübrenin ne için kullanılacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Toz gübrenin uygulanma zamanı kullanılacak bitkiye, toprak yapısına ve ihtiyaçlara göre de farklılık göstermektedir. İlk gübre ürün miktarını arttırmak için mevsim başında verilmektedir. Bundan sonra bitkinin ihtiyacına göre yılda birden fazla gübreleme faaliyeti yapılmaktadır.

Toz gübre almak için https://www.ufuktarim.com/toz-gubreler bağlantıya gidebilirsiniz.

Yanıtla