Çocuğun Müzik Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Çocuk Gelişiminde Müziğin Etkisi

Müzik Duygu ve düşüncelerin sözlerle anlatıldığı sanat dalıdır. Müziğin insan üzerindeki etkisi her yaşta var olmuştur. Müzik ruhu besleyen bireyi dinlendiren bir türdür. Çocukların eğitiminde  izlenilen yolda müzikle eğitime oldukça çok başvurulur.

Müziğin sözleri, ritmi, beyninde ve ruhunda uyandırdığı duygu çocuğun dikkatini çekmektedir.
Erken yaşlarda müzik eğitimine başlanması müziğe ilgisi olan çocukların ön plana çıkmasına da öncü olur. Çocuk eğitimiyle ilgili tarih boyunca araştırma yapan filozof ve eğitimciler müziğin önemine vurgu yapmış ve gelişimi için destek vermişlerdir. Örneğin; Eflatun müziği, eğitimin gerekli unsuru olarak müziği göstermiş ruhun gelişimini önde tutmuş sanata oldukça çok vurgu yapmıştır.

Müzik Eğitimi

Çocuk Gelişiminde Müzik

Çocuk gelişimi ve eğitiminde önemli rol oynayan anaokullarında hazırlanan eğitim programlarının olmazsa olmazı müziktir. Müzik dil gelişimine katkı sağlar, dikkat becerisini arttırır. Eğitimci müzikle çocuklara belirli kavramları öğretir. Müziğin ritmiyle çocuk öğrenmeye daha çok adapte olur. Müzik çocuğun yaratıcı yönünü keşfetmesinde önemli rol oynayan etkenlerdendir. Çocuğun psikolojisinin gelişmesinde de önemlidir. Müzik bir anlatım yoludur.  Müziğin evrensel olması çocukların farklı ülkeleri ve özelliklerini de öğrenmesine de yardımcı olur. Müzik eğitimiyle çocuk arkadaşlarıyla beraber hareket etmesini sağlar. Müziği duyma, algılama yönünü geliştirmede zeka gelişimine katkı sağlar. Çocuğun şarkı söylemesi sesini doğru kullanmasını kendine güvenmesini arttırır. Sosyal alanda söz almayı bir şeyleri başarmayı bu başarıdan mutlu olmayı sağlar. Sınıfça yapılan çalışmalarda çocuğun sesini kontrol etmesi diğer arkadaşlarıyla uyum sağlamaya çalışması erken yaşlarda toplumla uyumlu olmasını birlikte yapılan çalışmalarda ki kurallara uyulması gerektiğini konusunu anlar.

​​​​​​Çocuğun Müzik Eğitimi Ne Zaman  Başlar?

Çocuk eğitiminde 0-6 yaş dönemi oldukça önemlidir. Bu yaş aralığında yaşadıkları aldıkları eğitimler gözlemleri alışkanlıkları ileriki yaşlarını şekillendirir. Çocuğun bu yaşlarda edindiği alışkanlıklar zihinsel olarak kaydedilir ve yaş aldıkça zihinsel olarak ortaya çıkar. Bu yaş aralığı öğrenme anlama gözlemleme açısından önemlidir.

Çocuk daha kolay kavrar. Aldığı eğitimleri daha iyi uygular. Müzik eğitiminde de erken başlamanın önemi büyüktür. Çocuğun müziğe ilgisi olup olmadığı anlaşılır ve buna göre yol izlenir.  Erken yaşta müzik eğitimine başlamak belirli hedefin olması kontrollü olması belli kurallarla bir şeylerin başarıldığı duygusunu çocuğa aktarır. Çocuğun erken yaşta müzik eğitimi alması diğer dersleriyle programlı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Plan ve program eğitim konusunda önemlidir. Çocuğun gelişiminde kendini ifade etme yeteneğini kazanması açısından müzik oldukça önem taşır. Çaldığı enstrümanla ya da söylediği şarkılarla duygularını dile getirir. Çocukla iletişim kurmanın yolu onu anlamaktan geçer.

Müzik çocuğun mutlu olmasını sağlar. Mutlu büyüyen okul öncesi dönem çocukları daha sağlıklı gelişimi sağlar. Müzik eğitimi için doğru zaman okul öncesi dönemdir. Çocuğun yaşına ve fiziksel özelliğine uygun enstrüman ve şarkı türleri seçilmesine dikkat edilmelidir.

Yanıtla